Σας ενημερώνουμε την έναρξη των δηλώσεων συγγραμμάτων των φοιτητών. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι την Δευτέρα 5 Απριλίου του 2021.

Τα συγγράμματα θα παραδοθούν κατ’ οίκον και η διανομή τους θα ξεκινήσει την Τρίτη 6 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη των δηλώσεων δεν μπορεί να γίνει νέα δήλωση η κάποια τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας  δήλωσης.