• Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι Σεπτεμβρίου 2020 να αποστείλουν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ( και ΜΟΝΟ στο lvandoros[at]econ.uoa[dot]gr και στο ololi[at]econ.uoa[dot]gr )   από 23/10/2020 μέχρι και 30/10/2020 (24.00μμ) αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου. Η αποστολή της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πτυχιούχων. Η Γραμματεία δεν προχωράει αυτόματα σε ανακηρύξεις πτυχιούχων.
  • Την υπεύθυνη δήλωση-αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου την συμπληρώνετε ηλεκτρονικά  εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.
  • Στο πεδίο ΠΡΟΣ συμπληρώνετε «Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» και στο ελεύθερο κείμενο της δήλωσης συμπληρώνετε «ONOMATEΠΩΝΥΜΟ -αριθμός μητρώου – Επιθυμώ να ανακηρυχθώ  πτυχιούχος Σεπτεμβρίου  2020».Στη συνέχεια προωθείτε το το αρχείο pdf στα ανωτέρω δύο mail της Γραμματείας.
  • Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο gov.gr μπορείτε να συμπληρώσετε απλή υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή δημόσια αρχή.
  • Φοιτητές/τριες που έχουν ξεπεράσει τον αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (36) και επιθυμούν , καλούνται να αναφέρουν στην  υπεύθυνη δήλωση  ανακήρυξης πτυχιούχου και ποια μαθήματα (κωδικός μαθήματος – τίτλος και βαθμός)  (μόνο από τα ελεύθερης επιλογής) επιθυμούν να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου . Σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυτά θα αναφέρονται κανονικά στην αναλυτική βαθμολογία.
  • Φοιτητές που δεν επιθυμούν να ανακηρυχθούν καλούνται να αποστείλουν ανάλογη  υπεύθυνη δήλωση περί μη ανακήρυξης.
  • Οι φοιτητές που έχουν ήδη παραλάβει βεβαίωση περάτωσης σπουδών δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση ανακήρυξης.
  • Σημειώνεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί αίτηση συμμετοχής σε τελετή ορκωμοσίας (θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση)
  • Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που διαμένουν στην φοιτητική εστία ότι σύμφωνα με την 25/7/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, οφείλουν να επισυνάψουν μαζί με την αίτηση  και βεβαίωση παράδοσης δωματίου.

Τα επισυναπτόμενα αρχεία της αίτησης θα πρέπει να είναι ΑΥΣΤΗΡΑ  σε μορφή pdf  (όχι φωτογραφίες από κινητές συσκευές) και να αποστέλλονται ΜΟΝΟ  στις δύο ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.