Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι για το Φεβρουάριο 2021 να αποστείλουν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ( και στο lvandoros@econ.uoa.gr ΚΑΙ στο ololi@econ.uoa.gr )   από 05/4/2021 μέχρι και 14/4/2021 (24.00 μ.μ) αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου.

Την υπεύθυνη δήλωση-αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου την συμπληρώνετε ηλεκτρονικά  εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.

Φοιτητές που δεν επιθυμούν να ανακηρυχθούν καλούνται να αποστείλουν ανάλογη  υπεύθυνη δήλωση περί μη ανακήρυξης.  

Οι φοιτητές που έχουν ήδη παραλάβει βεβαίωση περάτωσης σπουδών δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση ανακήρυξης.