Η επιτροπή μετεγγραφών  στις 29.11.2022, ενέκρινε την εγγραφή των αιτούντων μετεγγραφή, όσων εκ των υποψηφίων έxουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του  Τμήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Καλούνται για εγγραφή οι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν για το παν/κό έτος 2022-2023, να προσέλθουν  Σοφοκλέους 1 (Γρυπάρειο Μέγαρο) 4Ος οροφος,  403 γραφείο , 

 Από την Παρασκευή  2 .12.2022 έως την Παρασκευή 9.12.2022  και ώρες 10:30πμ έως 13:30.μμ.

  1. Μία (1) φωτογραφία
  2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης ή  το πιστοποιητικό διαγραφής που έχουν ήδη στην κατοχή τους.
  4. Εξουσιοδότηση από διοικητική αρχή, σε περίπτωση εγγραφής από τρίτο πρόσωπο

Η Επιτροπή απέρριψε τις αιτήσεις με αριθμό πρωτ: 3926 /10/10/2022 & 2692/07/10/2022

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ