Σας ενημερώνουμε ότι η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 202.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το παρακάτω link: https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2020.pdf