Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι Φεβρουαρίου 2020 να αποστείλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ( και ΜΟΝΟ στο lvandoros[at]econ.uoa[dot]gr ή στο ololi[at]econ.uoa[dot]gr ) ή και με fax (210-3689470) από 01/04/2020 μέχρι και 12/4/2020 (24.00μμ) αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου. Η αποστολή της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πτυχιούχων. Η Γραμματεία δεν προχωράει αυτόματα σε ανακηρύξεις πτυχιούχων.

 

Φοιτητές/τριες που έχουν ξεπεράσει τον αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (36) και επιθυμούν , καλούνται να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ποια μαθήματα (μόνο από τα ελεύθερης επιλογής) επιθυμούν να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυτά θα αναφέρονται κανονικά στην αναλυτική βαθμολογία.

 

Φοιτητές που δεν επιθυμούν να ανακηρυχθούν καλούνται να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη ανακήρυξης.

 

Οι φοιτητές που έχουν ήδη παραλάβει βεβαίωση περάτωσης σπουδών δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση ανακήρυξης.

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί αίτηση συμμετοχής σε τελετή ορκωμοσίας.

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που διαμένουν στην φοιτητική εστία ότι σύμφωνα με την 25/7/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, οφείλουν να επισυνάψουν μαζί με την αίτηση και βεβαίωση παράδοσης δωματίου.
Τα επισυναπτόμενα αρχεία της αίτησης θα πρέπει να είναι ΑΥΣΤΗΡΑ σε μορφή pdf και να αποστέλλονται ΜΟΝΟ στις δύο ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ