Αύριο 23 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουμε θεωρία 11 και θα τελειώσουμε 12.

Τα εργαστήρια παραμένουν τις ίδιες ώρες δηλ. 1ο εργ 12-1, 2ο εργαστήριο 1-2 και 3ο εργαστήριο 2-3

Στο 3ο εργαστήριο θα προσέλθετε όσοι παρακαλουθήσατε την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και όσοι δεν έχετε βρει το ονοματεπώνυμό σας είτε στο 1ο εργαστήριο, είτε στο 2ο εργαστήριο