Το μάθημα της Οικονομετρίας, Παρασκευή 9-12, μεταφέρεται στην αίθουσα Παπαρρηγοπούλου την ίδια μέρα και ώρα για το υπόλοιπο του εξαμήνου