Ενημερώνουμε τους επί πτυχίω φοιτητές ότι η εξέταση του μαθήματος ”Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 09:00 – 11:00 στην αίθουσα 9.