Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 6-11-2017 θα πραγματοπoιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Στατιστική Ι 13.00-16.00 στην Αίθουσα Παπαρρηγοπούλου.