Καλούνται οι επιτυχόντες φοιτητές μέσω πανελλαδικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, να προσέλθουν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους από τη Δευτέρα 24 έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Η Γραμματεία θα δέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές με την ακόλουθη αλφαβητική σειρά στην ( Ευριπίδου 14 3ος όροφος ) στις 10:00 π.μ. ( η ώρα προσέλευσης θα τηρηθεί αυστηρά )

 

Δευτέρα 24/09/2018 : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΣΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως ΔΡΑΚΟΣ Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τρίτη 25/09/2018: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ έως ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Τετάρτη 26/09/2018: ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ Γ. ΙΩΑΝΝΑ έως ΝΑΣΤΟΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Πέμπτη 27/09/2018: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ έως ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρασκευή 28/09/2018: ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ έως ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσiοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

γ) Μία (1) φωτoγραφία

δ) Βεβαίωση πρόσβασης

ε) Πιστοποιητικό διαγραφής από την προηγούμενη Σχολή ( εφόσον υπάρχει )

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής είναι υποχρεωτική η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.