Την Παρασκευή 27/10/2017 θα αρχίσει το φροντιστήριο της Μακροοικονομικής θεωρίας Ι.