Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος Οικονομική Πολιτική θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19-10-2018 14.00-17.00 στην Αίθουσα 11.