Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος “Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ” θα ξεκινήσει την Πέμπτη 15/11/2018 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2018-19.