Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ”Μακροοικονομική Θεωρία Ι” και για τα δύο τμήματα της Πέμπτης 06/10 (Αίθουσα Παπαρρηγοπούλου) δεν θα πραγματοποιηθεί.