Καλούνται για εγγραφή οι ανωτέρω (ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) πτυχιούχοι άλλων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., που έλαβαν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις τουτου Πανεπιστημια έτους 2017-2018, στις 22/02/2018 & 23/02/2018 Αριστείδου 11 και ώρες  10.00πμ–13.00μμ.
 
 

Στην ενότητα downloads θα βρείτε τα έγγραφα με τα ανακοινωθέντα ονόματα των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις