Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο των Γραμμικών Μαθηματικών να κάνουν εγγραφή στο μάθημα “Γραμμικά Μαθηματικά (Β. Κατσίκης)” στο e-class.