Σας ενημερώνουμε ότι το τελευταίο μάθημα στη Λογιστική ΙΙ θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και όχι τη Τετάρτη 8 Ιουνίου.

Στο τελευταίο μάθημα θα είναι παρόντες όλοι οι εισηγητές και θα συζητηθούν απορίες σχετικά με την διδακτέα-εξεταστέα ύλη. Επιπλέον θα επιλυθούν ενδεικτικές ασκήσεις.

 

Τη τρέχουσα εβδομάδα, όπως και τις υπόλοιπες, θα μπορείτε να απευθυνθείτε στους διδάσκοντες μόνο στις ώρες γραφείου τους.