Γνωστοποιείται στους φοιτητές που ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014, καθώς επίσης και σε προηγούμενες περιόδους, ότι για να συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, καθημερινά και ώρα 10:00–13:00μμ, Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, γρ. 403, από 10/11/14 έως 21/11/14.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν είναι τα εξής:
1.Αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία)
2.Φοιτητική Ταυτότητα (Τρίπτυχο) (επιστρέφεται στον φοιτητή ακυρωμένο)
3.Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο-Ακαδημαϊκή Ταυτότητα). Ακυρώνεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία και είναι απαραίτητη η επιστροφή του. Σε περίπτωση που έχουν χάσει το τρίπτυχο ή το Πάσο-Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση, έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986), για να δικαιολογήσουν τη μη κατάθεσή του.

Η Ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος θα γίνει την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2014, σε δύο τμήματα.

Καλούνται οι πτυχιούχοι οι οποίοι θα καταθέσουν αίτηση για την ορκωμοσία, με την καθομολόγηση την οποία θα παραλάβουν, να προσέλθουν στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30 – Στάση Μετρό «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»), στην ανωτέρω ημερομηνία, ως εξής:

  • Α΄ ΤΜΗΜΑ [ Α – Λ ], ώρα 08:30 π.μ.
  • Β΄ ΤΜΗΜΑ [ Μ – Ω ], ώρα 10:00 π.μ.