Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Ανθρώπινοι Πόροι & Ανάπτυξη” της Τετάρτης 23/03 δε θα πραγματοποιηθεί.