Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα που διεξάγονται στις Αίθουσες των Εργαστηρίων της Πληροφορικής θα ξεκινήσουν στις 04/03/2016.

Επίσης, σημειώνεται ότι θα αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων που διεξάγονται από Εντεταλμένους Διδασκαλίας.