Καλούνται οι επιτυχόντες φοιτητές μέσω πανελλαδικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, να προσέλθουν από τη Δευτέρα 25 έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος 
(Αριστείδου 11, ισόγειο) για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
 
 
Η Γραμματεία θα δέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές με την ακόλουθη αλφαβητική σειρά στη θυρίδα (Αριστείδου 11 ισόγειο) από 10:30 πμ έως 13:30 μμ.
 
 
Δευτέρα 25/09/17: ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έως ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Τρίτη 26/09/17: ΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ έως ΚΡΙΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
 
Τετάρτη 27/09/17: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ έως ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
Πέμπτη 28/09/17: ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έως ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Παρασκευή 29/09/17: ΣΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έως ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 
 
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Μία (1) φωτογραφία.
δ) Πιστοποιητικό διαγραφής από την προηγούμενη Σχολή (εφόσον υπάρχει). 
ε) Πιστοποιητικό επικύρωσης στοιχείων ΑΜΚΑ (εφόσον υπάρχει).
 
 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής είναι υποχρεωτική η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.