Καλούνται οι επιτυχόντες φοιτητές μέσω πανελλαδικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, να προσέλθουν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους από την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

Η Γραμματεία θα δέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές με την ακόλουθη αλφαβητική σειρά στην οδό Ευριπίδου 14 3ος όροφος (στοά) στις 10:00 πμ (η ώρα προσέλευσης θα τηρηθεί αυστηρά ).

 

Παρασκευή 04/10/19: ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Β. έως ΖΥΓΟΡΟΔΗΜΟΥ Μ.
Δευτέρα 07/10/19:ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ Ι. έως ΛΙΑΚΟΥ Σ.
Τρίτη 08/10/19: ΛΙΝΑΡΔΑΚΟΣ Δ. έως ΠΑΠΠΑ Γ.
Τετάρτη 09/10/19: ΠΑΠΠΑ Μ. έως ΨΩΜΑΣ Ν.

 

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Μία (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
δ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ
ε) Απολυτήριο Λυκείου
στ)Πιστοποιητικό διαγραφής από την προηγούμενη Σχολή (εφόσον υπάρχει).

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής είναι υποχρεωτική η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας .