Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ”Λογιστική ΙΙ” θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019.