Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος “Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ” θα πραγματοποιηθεί κανονικά και στις 24/01/2019 12.00-15.00 στην Αίθουσα 11.