Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20


 

 1. Οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr
 2. Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να
  αποκτήσουν το σχετικό λογαριασμό (username και password), από τη διεύθυνση
  http://webadm.uoa.gr και ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη” → 
  “Προπτυχιακοί φοιτητές”.
 3. Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στον site του Τμήματος στον
  σύνδεσμο «Ανακοινώσεις» → «Χρήσιμα Έγγραφα»

Προθεσμία Δηλώσεων
Από 26/11/2019 έως 22/12/2019 (έως 23.55μμ)


 

Διευκρινίσεις


 1. Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν ΜΟΝΟΝ μέσω web όλα τα μαθήματα του εξαμήνου τα οποία παρακολουθούν και θέλουν να εξεταστούν. Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία
 2. Προσοχή: Ο κάθε φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ την ορθότητα της δήλωσής σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων.
 3. Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.
 4. Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία. 
 5. Έχει ενεργοποιηθεί η αναβαθμολόγηση μαθημάτων (μέχρι 6 μαθήματα στο σύνολο των ετών φοίτησης)
 6. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:  Από 1o μέχρι και το 8ο εξάμηνο φοίτησης– μέχρι 8 μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου, από 9ο εξάμηνο και μετά – μέχρι 10 μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου.