Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή ακαδ. έτους 2019-2020, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Σοφοκλέους 1,4ος όροφος 403 γραφείο, την Πέμπτη 28.11.2019 την Παρασκευή 29.11.2019 και τη Δευτέρα 2.12.19 ώρες 10.30 έως 13:30, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.