Το θεωρητικό μέρος παρέχεται ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Οι φοιτητές εγγράφονται στο eclass του μαθήματος (ECON198) όπου και παρέχονται σχετικές ανακοινώσεις. Για το περιβάλλον διδασκαλίας, θα βγει ανακοίνωση.

 

Το Εργαστηριακό μέρος παρέχεται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τηρώντας απαρέγκλιτα τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Εάν τα εργαστήρια δεν επαρκούν για το πλήθος εργαστηρίων, τότε μέρος των εργαστηρίων θα μεταφερθεί στο Β’ Εξάμηνο. Ανακοινώσεις σχετικές στο ECON198.