Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος  “Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00-21:00 στις αίθουσες 9,10,11,12,13,14,15,16,Αμφ. Παπαρρηγοπούλου, Αίθουσες Παπαρρηγοπούλου, Καλλιγά, Χατζηδάκη και Πολίτου.