Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη  21/03, 9-12, Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος.