Σας ενημερώνουμε ότι, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος Λογιστική Ι για το Τμήμα Α.

 

Οι αναπληρώσεις θα γίνουν στην αίθουσα Παπαρρηγοπούλου και ώρα 17:00-20:00.