Σας ενημερώνουμε ότι, την Τρίτη 2 Ιουνίου, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Μαθηματικά Ι”, στην Αίθουσα Παπαρρηγοπούλου και ώρα 13:00-15:00.