Οι αναπληρώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

”Ανθρώπινοι Πόροι & Ανάπτυξη”: Δευτέρα 11 Απριλίου, 15:00-18:00 στην αίθουσα 416 του 4ου ορόφου στην οδό Σοφοκλέους 1 στο Γρυπάρειο.

 

”Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων”: Δευτέρα 11 Απριλίου, 18:00-21:00 στην αίθουσα 416 του 4ου ορόφου στην οδό Σοφοκλέους 1 στο Γρυπάρειο.