Σας ενημερώνουμε ότι το πρωινό μάθημά της Τετάρτης  24  Οκτωβρίου 2018 για τη Λογιστική Ι (αίθουσα Παπαρρηγόπουλου) δεν  θα  πραγματοποιηθεί. Θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία αναπλήρωσης με νέα ανακοίνωση.