Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος Μακροοικονομική Θεωρία Ι (τμ. Α & Β) δε θα πραγματοποιηθεί στις 15, 19 και 22 Νοεμβρίου 2018. Σε επόμενη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε σχετικά με τις αναπληρώσεις.