Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος Οικονομική Πολιτική δε θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 23 Νοεμβρίου 2018. Σε επόμενη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε σχετικά με τις αναπληρώσεις..