Το μάθημα της Παρασκευής  19/10  αναβάλλεται λόγω  κωλύματος στα  μέσα μεταφοράς. 

Θα γίνει αναπλήρωση σε σύντομο χρονικό διάστημα.