Σας ενημερώνουμε ότι το Φροντιστήριο των ”Μαθηματικών Τμήμα Α2” σήμερα Παρασκευή 12 Ιανουαρίου δεν  θα  πραγματοποιηθεί και η αναπλήρωσή του θα  γίνει την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στην Αίθουσα 12 και ώρα 15:00-17:00.