Σημειώστε ότι το μάθημα της Παρασκευής (20/10) αναβάλλεται λόγω συνεχιζόμενης δικής μου έκτακτης απασχόλησης. Ασχοληθείτε με την συγκέντρωση πηγών γιά την εργασία σας.