Σήμερα 1-3-2018, η διάλεξη του μαθήματος δεν θα  πραγματοποιηθεί. Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά την Πέμπτη 8 Μαΐου, 2018 και θα γίνονται κάθε Πέμπτη 3:00-6:00 στην αιθ. 12, στον 5ο ορ. της Νομικής Σχολής, σύμφωνα με το πρόγραμμα.