Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα της Πέμπτης 7ης Δεκεμβρίου  “Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση” Τμήμα Α” (12-2μμ) δεν θα πραγματοποιηθεί.