Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα της Τετάρτης 28/3 στην ”Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία” δεν θα πραγματοποιηθεί  λόγω μετάβασης  της διδάσκουσας στο εξωτερικό για επιστημονικούς λόγους.