Λόγω εκλογών εκπροσώπων στα θεσμικά όργανα του ΕΚΠΑ το μάθημα της 30ης Νοεμβρίου αναβάλλεται, και δικής μου συμμετοχής σε εφορευτική επιτροπή