Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ασθεβειας της καθηγηκαθηγ η σημερινή διάλεξη του μαθήματος “Μάρκετινγκ Υπηρεσιών” δεν θα πραγματοποιηθεί