Σα;ς ενημερώνουμε ότι το μάθημα της Παρασκευής (23/3/2018) δέν μπορεί να πραγματοποιηθεί καί αναβάλλεται γιά την επόμενη εβδομάδα