Το μάθημα της 25-10-2017 αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση του.