Το μάθημα ‘Οικονομικά της Εργασίας’ και οι ώρες γραφείου δεν θα γίνουν τη Δευτέρα 27.11.2017. Η ημέρα αναπλήρωσης του μαθήματος θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως και θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στο e-class του μαθήματος.