Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 30/4/2018 το μάθημα ”Προχωρημένη Μακροοικονομική” δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικών εργασιών στην αίθουσα Αγγελοπούλου