Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική Ι δε  θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/01/2018 λόγω απεργίας στο Μετρό.

 
Η τελευταία παράδοση του μαθήματος θα  γίνει την Τετάρτη 17/01/2018.