Σας ενημερώνουμε ότι αύριο λόγω της απεργίας των ΜΜΜ, το μάθημα δεν θα γίνει. Θα επικοινωνήσω με τη Γραμματεία μήπως μπορέσουμε να το κάνουμε την Τρίτη, την ίδια ώρα γιατί είναι σημαντικό